Teleassistència i l’envelliment futur

Com  afrontar l’envelliment de la societat és un dels grans reptes que s’assenyalen en la Lund Declaration. El ràpid creixement de la població d’ancians enfronta Europa amb un doble repte demogràfic. La necessitat de serveis sanitaris per part de la població envellida augmenta alhora que l’accés a la mà d’obra disminueix. Atesos els serveis actuals, la  necessitat de serveis d’atenció per part de la població superaran en un moment determinat la mà d’obra disponible. La importància de les tecnologies sanitàries serà cada cop més significativa per a la societat perquè podran oferir serveis sanitaris i d’assistència en la quantitat i qualitat que reflecteixen les expectatives de la població europea. Per això, com poden usar de manera òptima la nova tecnologia en serveis d’atenció sanitària? Quins reptes crea aquesta nova tecnologia? A quin tipus d’opcions  polítiques s’enfronten els responsables polítics?

PACITA posa en pràctica una participació transeuropea de les parts interessades (stakeholders) i al mateix temps fa, tant a nivell nacional com europeu,  una aportació substancial per fer front als reptes socials i tecnològics així com a les oportunitats de la població envellida.