Et aldrende samfunn

Hvordan man skal håndtere et aldrende samfunn, er en av hovedutfordringene som trekkes frem i EUs Lund-deklarasjon fra 2009. Den raske økningen av eldre utgjør en dobbel demografisk utfordring i Europa. Den aldrende befolkningens behov for helsetjenester øker samtidig som det blir mindre tilgang på arbeidskraft.

Hvis man fortsetter å tilby tjenestene på samme måte som i dag, vil befolkningens behov for omsorg overgå tilgangen på arbeidskraft. Teknologien kan spille en stadig viktigere rolle for at samfunnet skal kunne tilby helsetjenester av en kvantitet og kvalitet som samsvarer med forventningene til den europeiske befolkningen. Hvordan kan vi bruke teknologien innen helseomsorgen, hvilke utfordringer byr ny teknologi på, og hvilke alternativer har beslutningstakerne?

Ein tanke om “Et aldrende samfunn”

Innlegget er stengt for innspel.