Spørsmål, dilemmaer og bekymringer

Tenk gjennom følgende når du leser scenarioene

IMG_0975

 

 

 

 

 

 

 

Diskusjonen om fremtidens eldreomsorg vekker flere spørsmål og etiske dilemmaer. Du bør stille deg noen spørsmål når du leser scenarioene. Her er noen eksempler på aktuelle problemstillinger, verdispørsmål og etiske dilemmaer:

  1. Hvordan kan eldreomsorgen gjøres bedre i scenarioene?
  2. Hvordan kan teknologi hjelpe folk til å bo bedre hjemme eller i en annen bolig?
  3. Hvordan kan teknologi bidra til bedre eldreomsorg (kompetanse, ferdigheter og så videre)?
  4. Er det behov for personlig tilpasning, for eksempel til særskilte eller personlige behov for personer med demens?
  5. Trenger sykepleiere og andre helse- og omsorgsarbeidere mer opplæring i bruk av teknologi i eldreomsorgen?
  6. Hva er de største fallgruvene ved bruk av ulik teknologi?
  7. Når kan omsorgsteknologi oppleves som ubehagelig overvåkning?
  8. Hvordan balanserer man mellom personvern og trygghet i omsorgstjenestene?
  9. Hvor langt er vi villige til å gå i bruk av teknologi dersom den frarøver eldre frihet og selvstendighet?
  10. Hvordan kan teknologien gjøre eldre mer eller mindre isolert i lokalsamfunnet?

Noen av problemstillingene tas opp i scenarioene. Listene kunne selvsagt vært lengre. Målet for scenarioverkstedet er å identifisere og spesifisere problemstillingene/ dilemmaene og bruke dem som utgangspunkt for visjoner og politiske anbefalinger.