POPIS TECHNOLOGIÍ

Stárnutí populace v západních zemích vedlo k nárůstu počtu lidí, kteří trpí chronickými onemocněními a potřebují dlouhodobou péči. Poslední technologický vývoj však zároveň umožnil vznik množství zařízení usnadňujícím takovým lidem život. Tato zařízení se souborně označují jako asistivní technologie a jsou schopny poskytnout dlouhodobě nemocným lidem potřebnou zdravotní péči a umožnit jim, aby byla co nejvíce zachována jejich samostatnost a kvalita života. Klinické testy ukázaly, že asistivní technologie jsou schopny zkrátit dobu hospitalizace a úmrtnost těchto pacientů. Asistivní technologie proto mohou na jedné straně ulevit systému zdravotní péče a na druhé sloužit v nejlepším zájmu pacientům, protože jim umožňují žít samostatně a kvalitně.

Jako mohou technologie pomoci seniorům lépe zvládat každodenní život?

Pro přehled existujících technologií péče pro seniory, tzn. na dálku (monitoring), budoucího vývoje a evropských tendencí v této oblasti odkazujeme na dokument o telemedicíně (PACITA 2013). Dále uvádíme některé vhodné technologie, které mohou dopomoci seniorům lépe zvládat jejich každodenní život.

Přístroje, detektory, senzory 

Sledovací zařízení jako GPS přijímač připevněný na pásku, náhrdelníku, v botě apod., může určit pozici osoby, která jej nosí. Osoba s demencí může používat GPS přijímač zabudovaný v botě, ten upozorní personál v případě, že daná osoba opustí určenou oblast nebo se nevrátila včas z procházky. Tato technologie umožňuje osobě s demencí chodit na procházky a zároveň mít jistotu, že se o ni někdo postará, pokud se ztratí.

Detektory a poplašné systémy mohou monitorovat, upozorňovat nebo jinak konat v případě splnění daných kritérií (někdy jsou nazývané jako chytré domovní technologie). Světla, topení, dveře nebo okna mohou být automaticky kontrolovaná, senzory mohou monitorovat a upozorňovat na pády, oheň, vodu apod. To pomáhá zajistit v domácím prostředí větší bezpečnost a nezávislost.

Roboti jsou automatické stroje, které mohou být naprogramované a sestrojené  na rozhodnutí a odpovědi na podněty prostředí, ve kterém se nacházejí. Roboti mohou pomoci řešit praktické úkoly v domácnosti, uklízení, práce na zahradě, vysávání nebo mytí nádobí. Výzkumníci se snaží vyvinout roboty, kteří by mohli asistovat při osobnějších záležitostech, například při jídle nebo osobní hygieně.. To by mohlo ulehčit lidem žít nezávislejší život ve svém vlastním domově.

Tělesné senzory a specializované lékařské přístroje jako snímací náplasti, chytré hodinky nebo náramky, mohou monitorovat zdravotní stav pacienta a umožnit léčbu na dálku.  Pomocí monitoringu a vyhodnocení kritických životních funkcí, jako je srdeční rytmus, kapacita plic nebo krevní obraz, může být posouzen vliv léčebného programu, vhodnost medikace, potřeba konzultace atd. bez nutnosti opustit dům. Lidé s chronickými onemocněními mohou využívat na měření srdeční činnosti bezdrátové senzory na  těle. Data mohou být pravidelně předávána do zdravotnického zařízení a upozorňovat na kritické situace. Díky tomu se pacient může cítit nezávislejší, bezpečnější a uvolněnější.

Komunikace

Internet umožňuje mnoho různých způsobů komunikace. Většina senzorů, detektorů a monitorovacích zařízení je napojena na tablety nebo chytré telefony připojené k internetu, kde jsou data shromažďována a sdílena.

Některé detektory a výstražné systémy mohou vyžadovat zabezpečenou komunikaci a specializované systémy, aby zajistily bezpečnou komunikaci se zdravotnickým zařízením nebo záchrannou službou.

Služby a aplikace  

Prostřednictvím nesčetného množství služeb dostupných na internetu může člověk udržovat kontakt s ostatními. Email, chat a sociální média umožňují komunikaci s přáteli a rodinou, stejně jako s poskytovatelem zdravotnických služeb a ostatními členy společenství. Videokamery, mikrofony a reproduktory dovolují bohatší komunikaci, konzultace s lidmi z různých míst se stejnou diagnózou.

Mnoho každodenních úkolů lze zvládnout lépe s využitím internetových služeb – čtení novin, objednání jídla, jízdenek nebo jiného zboží, úhrada účtů, bankovní služby, sledování filmů a jiných zábavných programů. Internetové služby mohou organizovat sdílené služby, úklid, údržbu zahrady, technologickou podporu nebo dopravu, a to flexibilně a rychle. Webové rehabilitační programy jsou již běžné. Dávají příležitost postupovat podle rehabilitačního plánu, přitom komunikovat se zdravotnickým zařízením i kontaktovat ostatní v podobné situaci.

Aplikace pro tablety a chytré telefony mohou pomoci chronicky nemocným a zprostředkovat jim soustavný monitoring a měření. Analýza dat může interpretovat a vizuálně zobrazit výsledky měření, zaslat výstražnou zprávu nebo přetvořit data ze senzorů v informaci, která je pochopitelná a doplněná základnímu instrukcemi. Mobilní aplikace mohou například zobrazit činnost srdce a indikovat, pokud je něco v nepořádku. Příbuzní nebo zdravotnický personál může být přímo upozorněn na indikace abnormálního chování. Záznamová a plánovací zařízení mohou pomoci lidem s demencí zapamatovat si schůzky nebo je upozornit, že si mají vzít své léky.