Archiv autora: Belen López

9 MODELOVÝCH PŘÍBĚHŮ

Scénář 1: Univerzální řešení

Zapojení všech aktérů a zaměření na technologie.

Stalo se od roku 2013

Po roce 2015 veřejní poskytovatelé primární zdravotní péče pracují v silně redukovaném režimu v důsledku finanční krize a deficitu státního rozpočtu. To vedlo ke snížení dostupnosti veřejné zdravotní péče. Výsledkem je natolik špatná kondice zdravotnického systému, že senioři potřebující péči na odpovídající zdravotnické služby nedosáhnou.

V roce 2020, po znepokojujícím stavu zdravotnických služeb a na nátlak z různých částí země, se parlament rozhodl situaci politicky řešit. Systém zdravotní péče se musel změnit a přesunout pod vládní kontrolu. Nové služby byly definovány na základě dvou pilířů – podpůrná zařízení pro každého, kdo je potřebuje, tzv. „bezpečnostní zdravotnická sada“, a zdravotní systém zaměřený na prevenci a zdraví.

Smyslem této transformace je dopomoci seniorům v zemi žít nezávislý život ve svém domácím prostředí – navzdory zhoršenému zdravotnímu stavu a určitým potřebám ošetřování. Standardizovaná bezpečnostní zdravotnická sada zajistí minimální potřebnou kvalitu a bezpečnost seniorům se specifickými potřebami, bez ohledu na bydliště a finanční situaci.

Změna role veřejné správy

Orgány veřejné správy (ministerstva, kraje, obce) stále poskytují většinu veřejných podpůrných služeb. Národní standardy ale nyní určují, které technologie a služby pro domácí péči musí obce zajistit.

Každému, kdo potřebuje péči, je nabídnuta zdravotnická sada. Ta se skládá z různých podpůrných zařízení, jako jsou tělesné senzory, monitorující a měřící zařízení, která mohou uživatelé nosit nebo mohou být součástí chytrých technologií v domě. Využívání zdravotnické sady může usnadnit komunikaci s rodinou, poskytovateli zdravotnických služeb, dobrovolnickými organizacemi nebo záchrannou službou. Zároveň mohou tato zařízení fungovat jako spouštěče či alarmy. Zdravotnická sada a související služby mohou být rozšířeny, pokud je to nutné.

Vláda připravila intenzivní e-learningový program dalšího vzdělávání pro uživatele zdravotnické sady, který je zaměřený na přizpůsobení sady potřebám uživatele a detaily jejího používání. Všichni zaměstnanci ve zdravotnickém sektoru musí projít tímto programem.

Obce jsou zodpovědné za výběr a instalaci zdravotnických sad do bytů těch lidí, kteří ji potřebují. Obce mají rovněž na starosti prvotní reakci na upozornění ze zdravotnické sady.

 

wp__0001_yoga07sh

Gabriel

Gabriel žije v pečovatelském domě zřízeném obcí. V současnosti je ještě jeho celková zdravotní situace dobrá, a vlastně na místo v takovém centru neměl nárok. Gabriel však žil ve starém, odlehlém a nepraktickém domě a navíc výsledky povinného vyšetření na Alzheimerovu chorobu indikují, že v budoucnu bude potřebovat intenzivnější péči.   Z těchto důvodů Gabriel místo v pečovatelském domě nakonec dostal.

Gabriel vzhledem k demenci teď dostal nové doplňky ke zdravotnické sadě, mj. GPS lokátor do boty. Nyní může chodit na vycházky, jak se mu zachce, a pečovatelé ho v případě potřeby vždy najdou.

O rezidenty v pečovatelském domě je dobře postaráno díky několika monitorovacím a bezpečnostním technologiím. Ty automaticky kontrolují uzamčení dveří nebo oken, stejně jako vytápění a osvětlení. Navíc poskytují pečovatelskému personálu doplňkové informace o aktivitách rezidentů – například spánkový režim pacientů s poruchami spánku může být zaznamenáván senzory v náramku. Poté, co jsou tato data automaticky shromážděna a analyzována, může personál snadno zjistit zdravotní stav či abnormální chování a včas přijmout preventivní opatření.

Gabriel se obyčejně účastní ranního cvičení. Zbytek dne si nechává pro sebe s výjimkou jídla ve společné jídelně. Jeho jediný kontakt s ošetřovateli nastává, pokud se stane něco neobvyklého, což je jen výjimečně.

Gabriel se cítí bezpečně a zároveň svobodně – dělá jen to, co si sám přeje. Někdy mu pocit, že může být kdykoliv sledován, přijde trochu nepříjemný. Přesto v jeho případě to vyváží komfort a pocit bezpečí v každodenním životě.

 

wp__0003_iStock_000021566030Large

Karel a Lada

Karel i Lada potřebují určitou míru pomoci v každodenním životě a jejich rozdílné potřeby jsou částečně pokryté zdravotnickou sadou. Syn a snacha se postarají o vše ostatní – například rodiče se s nimi celodenně stravují.

Kvůli chronickému onemocnění plic jsou Karlovy fyzické aktivity pravidelně kontrolovány. Všechen trénink a měření tak provádí doma, dostává instrukce prostřednictvím televize v obývacím pokoji. Po každém cvičení jsou data automaticky poslána do nemocnice. Potom hovoří s fyzioterapeutem, občas i s lékařem prostřednictvím televizní obrazovky. Karel má pocit, že se s týmem v nemocnici dobře zná, ačkoliv tam nebyl již 15 měsíců.

Náklady na přístroje potřebné pro Karlovu léčbu budou uhrazeny pouze po absolvování tréninkového programu. Zprvu tomu nebyl obzvláště nakloněný, ale když obdržel přístroj, který mu srozumitelně měří srdeční činnosti a sleduje činnost plic, změnil názor. Sledovat svou výkonost a monitorovat pokroky ho začalo bavit.

Lada denně monitoruje své srdce, krevní tlak a váhu. Ani si to však neuvědomuje, pouze když je po telefonu upozorněna lékařem na nepravidelnosti v EKG nebo krevním tlaku. To jí vyhovuje. Přesto je Lada trochu zmatená ze všech léků, které musí užívat. Dávkování se neustále mění, a tak je Lada odkázaná na inteligentní dávkovač léků, pomocí kterého jí doktor může předepsat správné dávkování  prostřednictvím mobilní aplikace, která ji upozorní, jaký lék a kdy si má vzít.

Už hezkých pár přístrojů se během doby nashromáždilo v jejich domě – zdravotnická sada, zařízení na kontrolu průběhu onemocnění plic a inteligentní dávkovač léků. Karel má všechno pod kontrolou, vlastně stav sleduje přísněji, než jak to vyžaduje správné používání přístroje. Karel kontaktuje technickou podporu, zajišťovanou obcí v případě poruchy, nebo když se mu nedaří aktualizovat software.

Karel ví, že existuje mnoho ještě pokročilejších měřicích přístrojů a senzorů, které mohou být užitečné pro něj a jeho ženu. Bohužel jsou příliš drahé, a proto se musí spokojit se standardizovanou zdravotnickou sadou.

Karel je poněkud frustrovaný. Myslí si, že zdravotnická sada je poněkud zastaralá a že by mohla být mnohem lépe adaptovaná na potřeby jeho i jeho ženy. Lada je oproti tomu s přístroji velmi spokojená. Myslí si, že má štěstí, protože jí manžel může radit a pomoci s jejím přístrojem.

 

wp__0004_anne-berit05sh

Anna

Anně se už rok od zlomeniny krčku stehenní kosti daří mnohem lépe. Rehabilitační program, který absolvovala v místním rehabilitačním centru a doma, byl intenzivní a velmi efektivní.

V jejím domě jsou v každé místnosti nainstalované detektory pádu jako součást zdravotnické sady. Anna má tak větší pocit bezpečí. Zdravotnické centrum má k dispozici audio a video přístup do místností, pokud je aktivován některý z detektorů pádu. V nutném případě mohou zdravotníci Annu vidět a mluvit s ní, a tak posoudit, zda je nutná jejich přítomnost v domě.

Anna si nejdříve nechtěla nechat nainstalovat kamery do domu. Později ale zjistila, že je to nejlepší způsob, jak zvýšit svou bezpečnost. Může jenom důvěřovat tomu, že zařízení se spustí pouze v případě podezření, že upadla.

Anna po operaci potřebovala částečně pomoci s praktickými činnostmi v každodenním životě. Najala si právníka specializujícího se na problematiku seniorů, aby si zajistila, že od veřejných poskytovatelů dostane všechnu péči, která jí náleží. Kromě jiného jí byla poskytnuta pečovatelka, která jednou týdně vykoná domácí práce a pomůže jí s pravidelným nákupem.  Pečovatelka zaznamenává vše, co udělá, do svého chytrého telefonu, včetně seznamu věcí, které má nakoupit. Zpráva je zaslána agentuře zajišťující tuto péči, nákupní seznam přímo do obchodu. Tímto způsobem pečovatelka hlásí a zaznamenává vše, co při návštěvě pacienta v daný den udělá. Zatímco pečovatelka vyplňovala záznam, Anna servírovala kávu. Nyní, kdy už je prakticky úplně zdravá a dále pečovatelku nepotřebuje, jí tato rutina skoro chybí.

Anna udržuje kontakt se svými dětmi a vnoučaty prostřednictvím e-mailu a chatování. Nebaví ji však sedět u počítače příliš dlouho.

Anna je šťastná. Její zotavení proběhlo rychle a úspěšně. Přesto nemá v technologie zdravotní sady plnou důvěru. Zneklidňuje ji skutečnost, že lidé mohou nakukovat do jejího soukromí, aniž by o tom věděla. Navíc se často cítí osamocená, měla několik „nehod“, které vedly k zavolání zdravotníků, i když se nestalo nic tak vážného.

Možné otázky:

 • Měla by se podniknout opatření na národní úrovni, aby se významně zvýšilo využívání technologií ve zdravotnictví? Jaká je zde role vlády?
 • Jaké jsou příležitosti a výzvy pro seniory v situaci popsané scénářem „univerzální řešení“?
 • Je veřejná správa (na různých úrovních) připravena zavádět a provozovat nové technologie podle nových národních standardů?
 • Jaké jsou hlavní výzvy pro veřejnou správu (na různých úrovních) v popsané situaci (kompetence, náklady, postoje a další)? Jak mohou být tyto výzvy vyřešeny?

 

Scénář 2: Svoboda volby

Otevřená konkurence.

Stalo se od roku 2013

Po roce 2015 se ustálilo nové politické klima. Veřejné služby kvůli omezeným ekonomickým zdrojům a slabým místním orgánům v mnoha obcích a krajích téměř zkolabovaly. Proto se současná debata zabývá primárně novými způsoby zajištění zdravotní a sociální péče.

V roce 2020 je původně veřejný systém poskytování péče v celé zemi liberalizován. Současně parlament ustanovil, že příspěvky na péči jdou přímo k oprávněným příjemcům. Každý, kdo  péči potřebuje, má nárok na příspěvek odpovídající jeho stavu. Každý může využít finanční pomoc – pravděpodobně v kombinaci s vlastními prostředky – na nákup určitých služeb, které chce nebo potřebuje.

Veřejná správa jako hráč na trhu

Role veřejné správy nově spočívá v zajištění  adekvátní nabídky pečovatelských služeb (národní standard nebo vyšší) pro spádové rezidenty.

V některých obcích je poskytování pečovatelských služeb ukončeno, zatímco jiné stále poskytují některé služby v konkurenčním prostředí soukromých poskytovatelů. Obce, kterým se daří vytvořit excelentní odborné a pracovní zázemí, jsou nejvíce úspěšné. Udržují si konkurenceschopnost zároveň jako zaměstnavatelé i poskytovatelé služeb.

 

wp__0001_yoga07sh

Gabriel

Vzhledem ke své demenci nemůže Gabriel nakupovat zdravotní služby sám. Obec proto přebírá odpovědnost za jemu náležející finanční pomoc od státu a zajišťuje pro něj potřebnou péči.

Nejdříve ho obec přesunula do velkého pečovatelského domu provozovaného mezinárodní společností. Tato společnost byla cenově vysoce konkurenceschopná a mohla nabídnout jednoduše zařízené apartmá s vysokým stupněm dohledu. Výstražná upozornění byla přenášena do centra péče v nejvyšším patře, pokud se stalo něco podezřelého. Nízká cena ale korespondovala s nízkým standardem. Neustále se zde opakovaly technické problémy, komplex nebyl doplněn dostatečným počtem pracovníků a nabízel málo příležitostí pro sociální aktivity a neformální setkání. Gabriel se cítil izolovaný a stával se méně a méně aktivním, jeho fyzické i mentální zdraví se zhoršovalo.

Zmíněné centrum bylo uzavřeno, když se společnost rozhodla odejít z českého trhu a všichni zdejší rezidenti byli nuceni se přestěhovat. Protože Gabriel neměl nikoho, kdo by se o něj postaral, byl prioritně zařazen na čekací listinu jednoho z obecních center pro lidi s demencí.

Zdravotnické podmínky zde jsou výborné. Společné prostory, stejně jako privátní pokoje a koupelny jsou denně automaticky čištěny. V apartmánu Gabriela upozorňuje hlasový plánovač, kdy se servíruje jídlo, kdy se konají skupinové aktivity, kdy má jít spát apod. Gabriel není příliš v kontaktu s personálem. Díky upozorněním se ve většině případů dokáže sám o sebe postarat.

Stejně jako dříve Gabriel bojuje s některými problémy. Kvůli své demenci není schopný se zorientovat ve všem, co je pro něj dostupné. Musí se pohybovat a demence ho výrazně omezuje. Naštěstí se obec postarala o to, že nyní je v dobrých rukou. Lze jen doufat, že veřejné centrum je dobře řízeno a nebude nuceno svou činnost ukončit.

 

wp__0003_iStock_000021566030Large

Karel a Lada

Před několika lety se Karel a jeho žena rozhodli koupit velký dům společně s dalšími dvěma páry, protože se syn s rodinou přestěhoval jinam.

Společně si objednali ošetřovatelské a pečovatelské služby. Karel a Lada mohou zavolat sestru, kdykoliv potřebují. Sestra je velmi dobře informovaná a má nepřetržitý kontakt s nejmodernějšími soukromými nemocnicemi v okolí.

Když Karel potřebuje pomoc lékaře, nejprve konzultuje svůj problém s praktickým lékařem prostřednictvím e-mailu. Lékař je dobře obeznámený se symptomy Karlova chronického plicního onemocnění a dává mu vhodné rady. Pokud je to nutné, lékař požádá některou ze soukromých nemocnic v Karlově okolí o přijetí opatření, buď u Karla doma, nebo v prostorách nemocnice.

Internetové spojení je nejdůležitější technologií, kterou Karel a Lada se svými sousedy v domě mají. Často využívají televizní obrazovku pro komunikaci s přáteli a rodinami, které žijí v různých částech země. Karel a Lada jsou také velmi aktivní uživatelé sociálních médií, udržují se tak v kontaktu s ostatními lidmi s obdobným onemocněním, navštěvují bohoslužby po internetu a komunikují se svým synem a jeho dětmi. Televizní obrazovku využívají také pro zhlédnutí mnoha objednaných filmových klasik. Karel je někdy otrávený svými starými přáteli a kolegy, kteří využívají internet sotva pro napsání e-mailu a běžné surfování. Doufá, že i oni si brzy uvědomí mnoho dalších a lepších možností, které internet nabízí.

Karel je horlivý uživatel chytrého telefonu. Vždycky si stahuje nové aplikace a využívá nové senzory. Pokud se dočte o senzoru nebo aplikaci, která by mu mohla pomoci v boji s jeho onemocněním, požádá lékaře o možnost vyzkoušet tyto nové přístroje. Našel a vyzkoušel tak několik zařízení, která se osvědčila natolik, že je nyní pravidelně využívá i jeho lékař a jiní jeho pacienti.

Lada chodí denně na procházku na čerstvý vzduch a je spokojená, pokud si připadá bezpečně. Její muž ji doprovází pouze příležitostně, jeho zdravotní stav je výrazně horší. Karel jí nedávno koupil hodinky, které dokáží sledovat její krok a upozorní Karla, kdyby Lada upadla.

Karel a Lada jsou spokojení se svým společenským životem a péčí, kterou mají k dispozici. Vývoj Karlova plicního onemocnění je podrobně monitorován na dálku. Přesto ale Karlovi a Ladě chybí jejich syn a vnoučata. Vnímají nedostatky, které má v tomto směru internet, přestože ho považují za velmi užitečný.

 

wp__0004_anne-berit05sh

Anna

Anna žije sama, cítí úzkost a samotu. Před pár lety začala část svých úspor dávat na aktivnější společenský život. Dvakrát týdně si navíc platí osobního asistenta.

Její současná asistentka je z Ukrajiny a jmenuje se Jelena. Anna ji poznala minulý rok, když přešla k jiné agentuře, neboť ta původní byla nejen drahá, ale i nespolehlivá v návštěvách i fakturování služeb. Jelena je spolehlivá, nápomocná, mluví dobře česky. A Anna si myslí, že si spolu rozumějí. Jelena jí pomáhá s praktickými úkoly, ale také Annu někdy doprovází na procházkách, do kavárny, na výstavy nebo jiné obdobné aktivity.

Pokud se objeví něco, co by mohlo být pro Annu užitečné, jako třeba detektor pádu, Jelena jí na to upozorní. Často ale návrh nepadá na úrodnou půdu, například pomocný pás monitorující srdeční činnost nebo zcela automatická sprcha. Dcera Annu upozornila, že by neměla kupovat vše, co jí Jelena nabídne. Jelena pravděpodobně dostává provizi za každý prodaný přístroj a zájem Anny pro ni asi není vždy na prvním místě.

Po tom, co Anna minulý rok upadla, našla si rehabilitační službu s dobrým doporučením od zákazníků i podle online komentářů. Krátce po tom, co s nimi podepsala smlouvu, poslali jí cvičící stroj, který zaznamenává všechny cvičební aktivity. Obrazovka jí ukazuje, co přesně má dělat, jak správně cvičení provádět a na závěr vykazuje cvičení vykonaná za daný den. Služba jí dává také možnost účastnit se několikrát týdně online kurzů cvičení s dalšími uživateli.

Později také Anna začala využívat online seznamku. Jelena jí poprvé ukázala, že seznámit se s dalšími seniory lze online a může to být velká zábava, pokud si uvědomí všechna úskalí takové komunikace. Ve skutečnosti už si Anna chatuje s jedním „ctitelem“. Někdy si ale není jistá významem krátkých zpráv a zatím se s ním ještě nechce potkat osobně. Ještě o něm ani neřekla své dceři.

Anně se daří dobře. Je v solidní finanční situaci, může si vybírat mezi různými službami na trhu, navíc má dceru, která jí může pomoci. Někdy je to ale dost náročné stále sledovat nové služby, přecházet mezi poskytovateli a ujišťovat se, že není tlačena do koupě něčeho, co nepotřebuje.

Možné otázky:

 • Jak se může stát obec atraktivním hráčem v konkurenčním prostředí?
 • Jak může otevřený trh ovlivnit využívání technologií ve zdravotnicko-pečovatelském sektoru? A co využívání technologií obcemi?
 • Bude trh s péčí pro seniory tlačit kupředu užitečné a pro většinu lidí přívětivé technologie? Ve kterých oblastech? Pro koho? Kdo z tohoto vývoje bude těžit?
 • Spatřujete nějaké výzvy nebo etická dilemata spojená s rostoucím trhem spotřebitelských technologií zaměřených na seniory? Jak mohou být tyto výzvy překonány?

 

Scénář 3: Komunita dobrovolníků

Zapojení seniorů, jejich rodin a komunity.

Stalo se od roku 2013

Po několika letech přetížení systému veřejné péče ustavila vláda v roce 2020 program Komunita pro seniory, který volá po mobilizaci seniorů a dobrovolníků ve všech obcích. Myšlenkou bylo vyzvat na národní úrovni zdravé seniory, jejich příbuzné, sousedy, charitativní organizace a ostatní dobrovolníky k akci, a tím omezit přetížení profesionálů poskytujících pečovatelské služby. Program přináší nové typy finančích pobídek, např. financování dobrovolnických projektů v obcích. Program také urychluje mnoho občanských iniciativ pořádaných lokální komunitou, školami, dobrovolnickými organizacemi atd.

Současně se stále více obcí posouvá na otevřený trh poskytovatelů pečovatelských služeb. Všechny tyto nové společnosti musí dostát vysokým národním standardům na kvalitu a důstojnost. Zahraniční společnosti mohou být dodavatelem pečovatelských služeb pro české obce.

Objevují se také některé nové trendy. Senioři více než dříve sdílejí zdroje, jako jsou výdaje na bydlení, zdravotní péči a pomoc s každodenními úkoly. Informační technologie jsou využívané pro koordinaci nabídky a poptávky po zdrojích dobrovolníků jako například IT odborníků, zahradníků nebo řidičů – asistentů.

Rozsáhlá role veřejné správy

Veřejná správa (obce či kraje) je odpovědná za zajištění odpovídající zdravotní péče pro obyvatele, včetně monitorování kvality skutečně poskytované péče. Veřejná správa zároveň sama některé služby poskytuje, rozděluje licence privátním poskytovatelům, mobilizuje a koordinuje dobrovolnické organizace.

 

wp__0001_yoga07sh

Gabriel

Domovská obec pomohla Gabrielovi se získáním místa v privátním pečovatelském domě pro pacienty s demencí. Gabriel má svou vlastní místnost s koupelnou, využívá společné prostory pro sociální aktivity, například kantýnu nebo hezkou zahradu u domu. Protože Gabriel má rád zahradu, jeho potřeba dlouhých procházek klesá.

Gabriel nosí hodinky se záznamovým senzorem. Pokud se vzdálí více než 500 metrů od ubytovacího komplexu, posílají upozornění. To nejdříve dostává dobrovolnická komunita v blízkosti. Nejbližší dostupná osoba ve službě může ihned zareagovat. Naposledy, když se Gabriel vydal na delší procházku, zástupce dobrovolnické komunity se s ním spojil prostřednictvím telefonu v hodinkách. Gabriel byl sice trochu zmatený, odkud hlas vychází, ale byl schopen se dle instrukcí v telefonu vrátit domů. Naštěstí ho tak nemuseli fyzicky hledat.

Celé centrum je vybaveno chytrými domovními technologiemi, díky nimž jsou rezidenti v bezpečí. Centrum je spíše personálně poddimenzované, zaměstnanci se starají pouze o nejtěžší a nejdůležitější úkoly. Příbuzní tak hrají klíčovou roli v poskytování pečovatelských služeb a setkávají se pravidelně v podpůrné skupině v centru.

Společné prostory a kantýna jsou otevřené pro všechny, stávají se tedy místem pro setkávání seniorů z okolí. Koná se zde mnoho aktivit. Výměnou za velmi levné jídlo dobrovolníci z řad seniorů pomáhají s vařením, obsluhou, organizací kulturních akcí nebo výletů, poskytují kurzy apod. Centrum je tak velmi ovlivněno aktivitami seniorů, více než samotnými pacienty, kteří zde žijí.

Ačkoliv Gabriel se potkává s lidmi každý den u společného jídla, drží se spíše sám. Účastní se jen mála organizovaných aktivit. Proto si velmi užívá, když školní děti ze sousedství navštěvují společně s vychovatelem pečovatelský dům, aby si zde napsaly své domácí úkoly. Taky se s nimi často baví u šálku kakaa.

Gabriel je v bezpečí, ale osamělý. Místní orgány pro něj našly bezpečné místo s dostatkem svobody k tomu, aby si dělal, co chce. Jeho demence však omezuje příjemnost socializace i Gabrielovu vlastní iniciativu připojit se k aktivitám. Gabriel se drží většinu času stranou, neboť nemá žádné blízké příbuzné, kteří by mu pomohli.

 

wp__0003_iStock_000021566030Large

Karel a Lada

Karel a Lada žijí se svým synem a jeho rodinou. Ti jim pomáhají s každodenními úkoly, za což dostávají příspěvek na péči od obce. Protože jejich syn a snacha přes den pracují, pomáhají Karlovi a Ladě hlavně ráno a večer. Cítí se ale trochu unavení, oba mají práci na plný úvazek a starají se o své dvě děti a navíc o rodiče jednoho z nich.

Karel, který je vážně nemocný, nechodí příliš často ven mezi lidi. Lada je stále v relativně dobré kondici a denně chodí do supermarketu, zacvičit si nebo na setkání se sousedy.

Karel aktivně využívá sociální média. Vedle jiných sítí je také součástí obecní online komunity pro seniory, kde pomáhá ostatním s výběrem vhodných nových technologií. Jeho rady jsou ceněné, proto ho senioři často doporučují ostatním. Je pořád zaneprázdněný. Za hodiny strávené pomocí jiným může získat výměnou jiný druh pomoci, výpomoc na zahradě anebo jednou týdně řidiče pro návštěvu centra pro seniory.

Když Lada jde do supermarketu, zkontroluje cestou tři další seniory v sousedství. V aplikaci chytrého telefonu jenom odklikne OK, když vidí, že jsou v pořádku. Jednou, když našla svého souseda ležet na zemi se zlomenou kyčlí, byla zmatená a nevěděla, co dělat. Potom, co klikla na tlačítko ALARM, rychle se s ní spojil operátor, který jí uklidnil a dal jí další instrukce. Během pěti minut byla na místě ambulance. Je šťastná, že tímto způsobem může pomoci svým sousedům, zároveň oceňuje, že oplátkou zase někdo jiný zdarma uklidí její dům.

Karel má cvičební plán, který mu má pomoci bojovat s jeho plicním onemocněním. Prostřednictvím chytrého telefonu napojeného na tělo je schopný sledovat své pokroky, monitorovat dýchání a puls. Karel sdílí své výsledky s fyzioterapeutem, který pravidelně upravuje jeho plán. Karlův syn má také přístup k těmto výsledkům a podporuje ho. Přestože Karlovi není úplně příjemné, že je kontrolován synem, jeho podporu oceňuje. Karel se cítí více fit a dokáže se s nemocí vyrovnat lépe než dříve.

Karel je součástí komunity, která mu pomáhá udržovat se aktivním. Přes špatné fyzické zdraví Karel sdílí své znalosti o technologiích. Má tak klíčovou roli v komunitě. Karel nemá čas ani energii na další společenské aktivity. Lada se oproti tomu denně setkává se sousedy cestou do obchodu. Navíc pomáhá sousedům, kteří jsou v horší kondici. Jednoho dne možná bude ve stejné situaci, jako jsou teď oni.

 

wp__0004_anne-berit05sh

Anna

Anna se přestěhovala do apartmánového domu pro seniory, který je v jejím městě. Denně se potkává se sousedy a seniory z okolí. Organizují různé společenské akce, výlety apod. Sousedé spolupracovali na instalaci chytrých zařízení a monitorovacích čidel v celém domě. Také společně platí za údržbu domu, pečovatele, fyzioterapeuta a technickou podporu.

Anna využívá televizi a komunikuje prostřednictvím videochatu se svou rodinou. Aktivně také používá sociální média, což ji udržuje v kontaktu s přáteli, má aktuální informace o dění ve společnosti a komunitě, jejíž je členkou.

Anna používá už několik let detektory pádu a tělesné senzory integrované v jejím oblečení. V případě pádu, neobvyklého chování nebo abnormalit tělesných funkcí je vyslána výstražná zpráva osobě v blízkosti, která je schopná situaci zkontrolovat a Anně případně pomoci.  Sousedé se domluvili na zařízení služeb pro řešení lehkých nehod. Jsou totiž často nejblíže a mohou uvědomit zdravotnické nebo pečovatelské pracovníky, pokud je to zapotřebí. Některé výstupy měření jsou odesílány přímo poskytovateli péče. Když Anna minulý rok uklouzla v koupelně, pomoc přijela rychle. Cítila se samozřejmě trochu trapně, že to byl právě její soused Stanislav, který jí v této situaci našel.

Po zlomenině krčku stehenní kosti se o její rehabilitaci starala fyzioterapeutická služba, kterou si společně se svými sousedy platí. Služby obsahovaly také dobrovolnickou péči studentů, kteří testovali nový tréninkový program. Možnost měřit efektivitu tréninkového programu dává studentům zpětnou vazbu pro zlepšení a uzpůsobení tohoto programu. Anna vnímala tyto obměny jako příjemné osvěžení, přestože ve skutečnosti fyzioterapeuta příliš často nenavštěvuje.

Anna je velmi šťastná, že může být součástí dobře fungující sociální sítě. Její rehabilitace má dobré výsledky. Její současný cíl je dostat se do kondice, kdy bude moci vyjít všechny schody do svého pokoje. Jediná věc, která ji vadí, je pomyšlení na to, kde všude jsou údaje z měřicích přístrojů na jejím těle využívány.

Možné otázky:

 • Mohou nové technologie posílit prospěšné komunity? Jak a kdo z toho bude těžit?
 • Mohou nové komunity společně s novými technologiemi zlepšit život seniorům? Mohou ulehčit veřejnému systému poskytování péče? Jak, případně proč ne?
 • Jak může úspěch v zapojení seniorů a ostatních skupin ve společnosti pokrýt potřeby seniorů? Je role technologií v tomto procesu nevyhnutelná? Pokud ano, jaká je jejich role?

Nese sebou zapojení dobrovolníků v dobrovolnických komunitách nějaké výzvy nebo etická dilemata? Jak mohou být tyto výzvy překonané?

3 ŽIVOTNÍ SITUACE

Poznejte život Gabriela, Karla s Ladou a Anny v roce 2025

V každém ze scénářů se setkáváme se čtyřmi seniory s různými potřebami a různě silnou touhou žít nezávislý život. Tyto čtyři osoby teď blíže představíme, aby bylo zřejmé, jak se různí lidé vyrovnávají s výzvami a příležitostmi, specifickými pro každý ze scénářů.

wp__0001_yoga07sh

Gabriel, 79 let

Gabriel trpí demencí. Vzhledem k tomu, že žije sám, je závislý na profesionální pomoci a podpoře. Gabriel a jeho žena se rozešli před 40 lety, nikdy neměli děti, Gabriel proto nemá žádné blízké příbuzné. Gabriel žije sám ve svém vlastním domě v malém městě.

Gabriel měl během let mnoho různých zaměstnání. Poslední léta svého pracovního života byl řidičem dálkových autobusů. Jeho starobní důchod je relativně nízký.

Gabriel je v dobré fyzické kondici a užívá si pohybu doma i venku. Demence však způsobuje dezorientaci, a proto Gabriel někdy potřebuje pomoci najít cestu.

Příležitostná ztráta paměti způsobuje Gabrielovu závislost na pomoci. Uvědomuje si a kontroluje svou ekonomickou situaci, což mu umožňuje žít samostatně. Gabriel má rád různé společenské aktivity, někdy si ale nevzpomene na to, že by měl převzít iniciativu.

 

wp__0003_iStock_000021566030Large

Karel a Lada, 72 a 68 let

Karel je inženýr na penzi. Žije se svou ženou Ladou, která pracovala jako učitelka. Bydlí na venkově, společně se synem sdílí dvougenerační dům. Mají svůj vlastní menší byt, obývací pokoj využívají dohromady se synem a jeho rodinou. Karel a Lada mají silné rodinné vazby a denní kontakt se svými sourozenci, synem a vnoučaty.

Karel nikdy nevynikal ve sportu ani se moc zdravě nestravoval. Jako silný kuřák je vážně postižený chronickým onemocněním plic, a má proto problém s pohybem mimo dům.

Lada trpí onemocněním srdce. Pravidelně si proto kontroluje srdeční činnost a pozorně tomu přizpůsobuje medikaci. Je závislá na každodenním cvičení.

Karel vždy ve své rodině vynikal jako fanoušek nových technologií, horlivě testoval nové produkty a snažil se sehnat všechno možné – od nových mobilních aplikací po podpůrné přístroje a medicínské vybavení.

 

wp__0004_anne-berit05sh

Anna, 85 let

Anna před odchodem do penze pracovala jako právnička, je dobře finančně zabezpečená a žije ve velkém městě. Téměř celý svůj život byla výjimečně zdravá a o své zdraví se také vždy poctivě starala. Přesto v minulém roce musela Anna projít intenzivní rehabilitací po zlomenině krčku stehenní kosti. Do určité míry je stále fyzicky omezená a stala se po nehodě úzkostlivější.

Anna si užívá společnost ostatních. Její dvě děti žijí společně se svými vlastními rodinami v jiném městě. Anna ovdověla před mnoha lety. Anna chce potkávat nové lidi a vybudovat si tak síť podobně smýšlejících přátel.

Ačkoliv Anna používala počítač mnoho let během své profesní kariéry, nenašla v počítačích ani jiných digitálních přístrojích zalíbení. Nový software a přístroje jsou pro ni náročné. Anna je také skeptická k bezpečnosti různých systémů pracujících s osobními daty.

OTÁZKY A DILEMATA

Co mít na paměti při četbě scénářů

Tromso scenario

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze o budoucnosti péče o seniory sebou přináší četné otázky a etická dilemata. Při čtení scénářů je důležité mít na paměti různé aspekty týkající se péče o seniory. Příklady otázek a dilemat, odrážejících hodnotové a etické aspekty, mohou být:

 1. Jak je možné za daného scénáře zlepšit péči o seniory?
 2. Jak může technologie pomoci lidem zlepšit jejich životní podmínky doma nebo ve specializovaných zařízeních?
 3. Jak může technologie pomoci zlepšit péči o seniory (kompetence, dovednosti atd.)?
 4. Existuje potřeba diverzifikace, tzn. potřeba reagovat na speciální nebo osobní potřeby u lidí trpících demencí?
 5. Existuje potřeba dalšího školení sester a zdravotnického personálu v užívání technologií pro péči o seniory?
 6. Jaké mohou být hlavní problémy při užívání různých technologií pro péči o seniory?
 7. Kdy mohou být technologie vnímány jako dotěrné nebo nepříjemně sledující?
 8. Jak jsou v pečovatelských službách vyváženy pocity soukromí s pocity bezpečí?
 9. Jak dalece jsme ochotni využívat technologie, které budou seniory zbavovat autonomie?
 10. Kdy mohou technologie způsobit, že senioři budou méně nebo naopak více izolovaní od své komunity?

Statistika

Světová populace rychle stárne

Mezi roky 2000 a 2050 se podíl světové populace ve věku 60 a více let zdvojnásobí (z 11 na 22 %). V absolutních číslech se předpokládá nárůst z 605 miliónů na dvě miliardy. Více lidí na světě než dříve se bude dožívat svých osmdesátin nebo devadesátin. Počet lidí ve věku 80 a více let se mezi roky 2000 a 2050 téměř zečtyřnásobí – na 395 miliónů.

Četnost využívání péče roste s věkem. Méně než jedno procento žen mladších 65 let potřebuje dlouhodobou péči. Naproti tomu v zemích OECD v průměru využívá dlouhodobou péči 30 % žen ve věku 80 a více let.

Graf 1: Rychle rostoucí podíl populace ve věku 80 a více let [OECD, 2011]

 

Evropská komise vydala v roce 2012 rozsáhlou zprávu o trendech v stárnutí populace Evropy, která ukazuje, že věkový profil EU se v nadcházejících desetiletích dramaticky změní. Obyvatel EU bude sice v roce 2060 více, ale současně se zvýší i jejich průměrný věk v porovnání s dneškem. Následující grafy byly převzaty z této zprávy a poukazují na trendy, které by měl seminář o možných scénářích stárnutí populace zohlednit.

Podíl starších lidí roste

Předpokládá se, že podíl osob ve věku 65 a více let naroste z 17% na 30%. Což přibližně znamená, že na dva lidi v produktivním věku připadne v EU jedna osoba ve věku nad 65 let. V současné době jsou to čtyři lidé v produktivním věku na každou osobu ve věku nad 65 let.

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel a zaměstnanosti v EU

Share_of_older_people_rises

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické důsledky

Odhaduje se, že celkový počet zaměstnanců se v EU sníží o 15,7 milionů na 195,6 milionu v roce 2060. Existuje tedy předpoklad, že tento pokles podílu pracovní síly negativně ovlivní ekonomický růst a příjem na obyvatele.

Graf 3: Poměr lidí starších 65 let k ekonomickému aktivnímu obyvatelstvu

economiconsequences copia

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední délka života se zvyšuje

Průměrná délka života se má mezi lety 2010-2060 zvýšit u mužů z 76,7 na 84,6 let a u žen z 82,5 na 89,1 let.

Graf 4: Střední délka života mužů

LEM

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Střední délka života žen

LEW

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Změny ve struktuře obyvatelstva podle hlavních věkových skupin v EU-27 (v%)

Population_of_changes

 

 

 

 

 

 

 

Rostoucí poptávka po pečovatelských službách

Poptávka po pracovnících zajištujících dlouhodobou péči se mezi roky 2008 a 2050 pravděpodobně zdvojnásobí [OECD, 2011]. Více a více žen je aktivních na trhu práce, což má za následek snižování dostupnosti rodinné péče. Mnohé evropské země se potýkají s nedostatkem vyškolených zdravotnických pracovníků. Další změnou ve společnosti je sílící poptávka lidí po péči orientované na pacienta. Pacienti se více zapojují do svého léčení a přijímání lékařských rozhodnutí.

Graf 7: Poptávka po pracovnících poskytujících dlouhodobou péči se do roku 2050 zdvojnásobí [OECD, 2011].

Stárnutí v roce 2025

Očekává se, že inovace technologií a služeb pomohou reagovat na poptávku po udržitelných zdravotnických systémech. Využití informačních a komunikačních technologií (ICT) a telemedicíny zřejmě posílí efektivitu zdravotní péče o 20 % současně se zvýšením kvality života pacientů [EU, 2013].

Speciální technologie jako dálkové monitorování pacienta, telemedicína, robotika či chráněné bydlení, a stejně tak i široce používané technologie (např. počítače, chytré telefony a tablety) pravděpodobně budou hrát v budoucnosti větší a větší roli v podpoře seniorů. Mohou umožnit seniorům:

 1. žít déle v prostředí domova nezávisle a bezpečně;
 2. vyvarovat se nebo oddálit hospitalizaci;
 3. lépe se účastnit dění ve společnosti;
 4. žít lépe v pečovatelských a ošetřovatelských zařízeních.

Technologie mohou být využity několika způsoby. Naše společnost může zvolit různé strategie pro pečovatelské služby a pro zavedení nových technologií v tomto sektoru. Technologie slibují mnoho příležitostí, ale zároveň sebou přinášejí výzvy a etická dilemata. Jak můžeme nejlépe využít nové technologie ve zdravotní péči, co je přijímáno a co odmítáno samotnými seniory, a jaké možnosti mají v tomto směru političtí představitelé?

3 scénáře

V tomto pilotním projektu PACITA Stárnutí populace budou ke stimulaci debaty o budoucí péči o seniory využity tři scénáře. Analýza scénářů umožní posoudit budoucí události pomocí úvah nad jejich možnými důsledky. Analýza scénářů se ani nesnaží předpovídat budoucnost, ani není ucelenou analýzou všech potenciálních aspektů budoucího stavu. Místo toho vědomě ukazuje několik alternativ budoucího vývoje.

Scénáře vznikly na základě zkušeností z workshopů konaných v Norsku v roce 2008 a pro tento projekt byly dotvořeny na základě diskuzí s partnery a skupinou klíčových aktérů z participujících zemí.

Účastníky workshopu jsou klíčoví aktéři z oblasti stárnutí populace – tzn. lidé, kteří se ze své pozice zajímají o budoucí péči o seniory. V našem případě to mohou být přímo zástupci seniorů a jejich příbuzní, lidé pracující v sektoru zdravotnictví, celostátní či místní politici, zástupci firem, výzkumné sféry či dobrovolníci z nevládních neziskových organizací. Zapojení klíčových aktérů je cestou, jak dojít ke stabilnějším a snadněji společensky akceptovatelným rozhodnutím. Proces takto aktéři lépe přijmou za vlastní, což usnadňuje pozdější implementaci přijatých rozhodnutí ve společnosti [NBT, 2008].

Výsledkem workshopů v rámci projektu PACITA budou vize péče o seniory, které si Evropané přejí (zprostředkované představami různorodého spektra aktérů), a politik pro dosažení těchto vizí.

V kontextu tohoto workshopu představuje vize obraz žádoucího budoucího vývoje v oblasti péče o seniory. Vize může odrážet etické, sociální a/nebo právní otázky, které budou
v průběhu workshopu odhaleny.

Naše 3 scénáře

Kvalita života seniorů bude ovlivňována množstvím faktorů, jako např. jejich rodinnou situací; skutečností, zda žijí ve městě nebo na venkově; náboženskými otázkami; jejich schopností účastnit se společenského života atd. Národní zpráva projektu PACITA ke stárnutí populace je zaměřena na rozhodnutí, která politici mohou přijmout pro zlepšení budoucí péče a služeb pro seniory, a na dilemata, která přitom musí řešit.

Dvě základní otázky v našich scénářích znějí:

1.         Jsou to veřejní a privátní poskytovatelé zdravotní péče, kteří se budou v budoucnu starat o seniory?

2.         Jak senioři a další skupiny ve společnosti reagují na snahu zajistit potřebou péči?

V projektu PACITA jsme se rozhodli podívat se na tyto dvě otázky jako na dvě osy grafu.  Na horizontální ose jeden extrém představuje situaci, kdy vláda rozhodne, na jaké technologie má každý občan nárok, ve druhém extrému si pak bude každý občan technologie svobodně vybírat na otevřeném trhu. Vertikální osa v jednom svém extrému vyjadřuje stav, kdy senioři, jejich příbuzní a další členové komunity spolupracují a vypomáhají si, a představují tak hlavní zdroj péče o seniory. Opačná situace pak nastává, když si každý senior musí najít a vybrat svého poskytovatele péče.

V realitě bude řešení vždy někde mezi uvedenými extrémy. Pro ilustraci důsledků různých rozhodnutí, byly sestaveny tři scénáře. Tyto scénáře nepředstavují výše zmíněné extrémy, ale obsahují jejich kombinaci. Způsob, jakým se vypořádají s hlavními otázkami, je ilustrovaný jejich pozicí v koordinačním systému (viz graf níže):

Graf: Scénáře v koordinačním systému

Tři scénáře ilustrují rozdílné směry, jakými se společnost může vyvíjet. Zvláště ukazují, jak se mohou vyvíjet zdravotnické služby, jak veřejná správa nebo další poskytovatelé služeb v závislosti na rostoucí vládní regulaci, posilujícím privátním sektoru nebo lepší organizaci komunity dobrovolníků. Scénáře také ukazují, jak se veřejná správa může vyrovnat s různými modely budoucího vývoje.

Scénář 1: Univerzální řešení je scénář založený na předpokladu budoucího nedostatku pracovních sil a popisuje rozsáhlou vládní iniciativu využívající technologie k tomu, aby lidé byli samostatnější (méně závislí na druhých).

Scénář 2: Svoboda volby je scénář založený na novém politickém systému, v němž jsou příspěvky státu směřovány přímo k lidem potřebujícím péči. Tuto péči si nakupují dle svého rozhodnutí z široké nabídky služeb na otevřeném trhu. Každý člověk s potřebou péče má nárok na příspěvek v rozsahu své zdravotní situace.

Scénář 3: Komunita dobrovolníků je scénář založený na dobrovolnících jako klíčovém zdroji pro komunitu a vzájemnou pomoc. Zahrnuje seniory samotné, jejich příbuzné, charitativní pracovníky, sousedky, studenty atd. Hlavní role veřejné správy přitom spočívá v mobilizaci a koordinaci dobrovolnických organizací.

V každém ze scénářů se setkáváme se čtyřmi seniory s různými potřebami a různě silnou touhou žít nezávislý život. Tyto čtyři osoby blíže představíme zde: 3 životní situace.

Úvod do metody

ScenarieverkstedTromso

 

 

 

 

 

 

 

Aktéři, kteří jsou pozitivně či negativně ovlivnění výzkumem, vývojem technologií a politickými rozhodnutími z oblasti stárnutí populace, se sice o tato témata zajímají, ale nejsou s nimi automaticky konzultována a nejsou ani součástí rozhodovacího procesu. Tito aktéři mohou být ze soukromé, akademické, neziskové i veřejné sféry (výrobci produktů z oblasti péče o seniory / asistivních technologií, výzkumníci, doktoři, pečovatelé, zástupci seniorů či politici).

Jak mohou přispět a být zapojeni do procesu vytváření politik? Jak lze toto zapojení usnadnit? To je výzva, kterou si stanovil pilotní projekt PACITA Stárnutí populace za použití jedné konkrétní metody zapojení klíčových aktérů: vytváření scénářů.

Při využití typické homogenní skupiny expertů, kteří jsou často do tohoto procesu zapojeni, a vytváření politik je s nimi konzultováno, může být demokratický aspekt vytváření politik poněkud oslaben, neboť diskuze se často rozvine kolem názoru jednoho experta. Zapojením širšího a vyváženějšího spektra aktérů se proces stává transparentnějším a odpovědnějším. Zapojení relevantních aktérů jim pomůže ovlivnit proces, což na druhé straně může přispět k jeho snadnější realizaci ve společnosti.

Zapojení klíčových aktérů může vést k lépe informovanému rozhodnutí a kritičtější diskuzi na dané téma. Rozmanitost hlasů otevře diskuzi o relevantních společenských, technických i etických otázkách a dilematech a dá prostor různým znalostem a perspektivám.

Využití scénářů v politických diskuzích

Workshop usnadňuje diskuzi o budoucím vývoji a rozebírá alternativní přístupy v různých souvislostech. V tomto pilotním projektu PACITA Stárnutí populace jsou ke stimulaci debaty o budoucí péči o seniory využity tři scénáře. Analýza scénářů umožní posoudit budoucí události pomocí úvah nad jejich možnými důsledky. Analýza scénářů se ani nesnaží předpovídat budoucnost ani není ucelenou analýzou všech potenciálních aspektů budoucího stavu. Místo toho vědomě ukazuje několik alternativ budoucího vývoje.

Účelem scénářů je seznámit účastníky s budoucím možným vývojem rozhodovacího procesu, týkajícím se technologií, a inspirovat je ke kritické reflexi. Diskuze přispěje k formulaci nových vizí a politických možností.

Cílem workshopu je identifikovat možnosti rozhodovacího procesu při využití asistivních technologií v péči o stárnoucí populaci.

Workshop lze považovat za příležitost pro získání názorů důležitých aktérů na dané téma. Využitím vlastních zkušeností a vizí přispějí účastníci k identifikaci možných překážek a cest k realizaci těchto vizí.

Projekt PACITA organizuje devět národních a regionálních workshopů v Dánsku, České republice, Maďarsku, Katalánsku (Španělsko), Norsku, Valonsku (Belgie), Švýcarsku, Rakousku a Bulharsku. Scénáře budou využity na workshopech ve všech participujících zemích. Výsledky budou prezentovány v národní zprávě, která bude představena relevantním českým politikům a klíčovým aktérům rozhodovacího procesu. Zjištění z národních workshopů budou také dále společně analyzována a publikována v souhrnné evropské zprávě, která bude následně prezentována na konferenci v Bruselu v závěru roku 2014.

Organizace workshopu

Workshop je jednodenní akce, na níž se shromáždí široká skupina aktérů. Workshopy organizované v rámci projektu PACITA si kladou za cíl formulovat možnosti pro národní politiku každého ze zúčastněných evropských států na téma budoucnost technologií v péči o stárnoucí populaci. Workshop se obvykle skládá ze tří částí:

 • kritická analýza
 • formulace vizí
 • implementace

V první fázi sdělí účastníci své pozitivní i negativní připomínky k daným scénářům, založené na vlastních zkušenostech. Kritická analýza bude startovacím bodem druhé fáze, která má za cíl formulaci budoucího vývoje a vizí účastníků k danému tématu. Poslední fáze se týká otázky, jak mohou být vize převedeny do reality. Účastníci formulují překážky svých vizí a budou diskutovat, jak tyto překážky překonat.

POPIS TECHNOLOGIÍ

Stárnutí populace v západních zemích vedlo k nárůstu počtu lidí, kteří trpí chronickými onemocněními a potřebují dlouhodobou péči. Poslední technologický vývoj však zároveň umožnil vznik množství zařízení usnadňujícím takovým lidem život. Tato zařízení se souborně označují jako asistivní technologie a jsou schopny poskytnout dlouhodobě nemocným lidem potřebnou zdravotní péči a umožnit jim, aby byla co nejvíce zachována jejich samostatnost a kvalita života. Klinické testy ukázaly, že asistivní technologie jsou schopny zkrátit dobu hospitalizace a úmrtnost těchto pacientů. Asistivní technologie proto mohou na jedné straně ulevit systému zdravotní péče a na druhé sloužit v nejlepším zájmu pacientům, protože jim umožňují žít samostatně a kvalitně.

Jako mohou technologie pomoci seniorům lépe zvládat každodenní život?

Pro přehled existujících technologií péče pro seniory, tzn. na dálku (monitoring), budoucího vývoje a evropských tendencí v této oblasti odkazujeme na dokument o telemedicíně (PACITA 2013). Dále uvádíme některé vhodné technologie, které mohou dopomoci seniorům lépe zvládat jejich každodenní život.

Přístroje, detektory, senzory 

Sledovací zařízení jako GPS přijímač připevněný na pásku, náhrdelníku, v botě apod., může určit pozici osoby, která jej nosí. Osoba s demencí může používat GPS přijímač zabudovaný v botě, ten upozorní personál v případě, že daná osoba opustí určenou oblast nebo se nevrátila včas z procházky. Tato technologie umožňuje osobě s demencí chodit na procházky a zároveň mít jistotu, že se o ni někdo postará, pokud se ztratí.

Detektory a poplašné systémy mohou monitorovat, upozorňovat nebo jinak konat v případě splnění daných kritérií (někdy jsou nazývané jako chytré domovní technologie). Světla, topení, dveře nebo okna mohou být automaticky kontrolovaná, senzory mohou monitorovat a upozorňovat na pády, oheň, vodu apod. To pomáhá zajistit v domácím prostředí větší bezpečnost a nezávislost.

Roboti jsou automatické stroje, které mohou být naprogramované a sestrojené  na rozhodnutí a odpovědi na podněty prostředí, ve kterém se nacházejí. Roboti mohou pomoci řešit praktické úkoly v domácnosti, uklízení, práce na zahradě, vysávání nebo mytí nádobí. Výzkumníci se snaží vyvinout roboty, kteří by mohli asistovat při osobnějších záležitostech, například při jídle nebo osobní hygieně.. To by mohlo ulehčit lidem žít nezávislejší život ve svém vlastním domově.

Tělesné senzory a specializované lékařské přístroje jako snímací náplasti, chytré hodinky nebo náramky, mohou monitorovat zdravotní stav pacienta a umožnit léčbu na dálku.  Pomocí monitoringu a vyhodnocení kritických životních funkcí, jako je srdeční rytmus, kapacita plic nebo krevní obraz, může být posouzen vliv léčebného programu, vhodnost medikace, potřeba konzultace atd. bez nutnosti opustit dům. Lidé s chronickými onemocněními mohou využívat na měření srdeční činnosti bezdrátové senzory na  těle. Data mohou být pravidelně předávána do zdravotnického zařízení a upozorňovat na kritické situace. Díky tomu se pacient může cítit nezávislejší, bezpečnější a uvolněnější.

Komunikace

Internet umožňuje mnoho různých způsobů komunikace. Většina senzorů, detektorů a monitorovacích zařízení je napojena na tablety nebo chytré telefony připojené k internetu, kde jsou data shromažďována a sdílena.

Některé detektory a výstražné systémy mohou vyžadovat zabezpečenou komunikaci a specializované systémy, aby zajistily bezpečnou komunikaci se zdravotnickým zařízením nebo záchrannou službou.

Služby a aplikace  

Prostřednictvím nesčetného množství služeb dostupných na internetu může člověk udržovat kontakt s ostatními. Email, chat a sociální média umožňují komunikaci s přáteli a rodinou, stejně jako s poskytovatelem zdravotnických služeb a ostatními členy společenství. Videokamery, mikrofony a reproduktory dovolují bohatší komunikaci, konzultace s lidmi z různých míst se stejnou diagnózou.

Mnoho každodenních úkolů lze zvládnout lépe s využitím internetových služeb – čtení novin, objednání jídla, jízdenek nebo jiného zboží, úhrada účtů, bankovní služby, sledování filmů a jiných zábavných programů. Internetové služby mohou organizovat sdílené služby, úklid, údržbu zahrady, technologickou podporu nebo dopravu, a to flexibilně a rychle. Webové rehabilitační programy jsou již běžné. Dávají příležitost postupovat podle rehabilitačního plánu, přitom komunikovat se zdravotnickým zařízením i kontaktovat ostatní v podobné situaci.

Aplikace pro tablety a chytré telefony mohou pomoci chronicky nemocným a zprostředkovat jim soustavný monitoring a měření. Analýza dat může interpretovat a vizuálně zobrazit výsledky měření, zaslat výstražnou zprávu nebo přetvořit data ze senzorů v informaci, která je pochopitelná a doplněná základnímu instrukcemi. Mobilní aplikace mohou například zobrazit činnost srdce a indikovat, pokud je něco v nepořádku. Příbuzní nebo zdravotnický personál může být přímo upozorněn na indikace abnormálního chování. Záznamová a plánovací zařízení mohou pomoci lidem s demencí zapamatovat si schůzky nebo je upozornit, že si mají vzít své léky.