Asistivní technologie a stárnutí populace

Otázka, jak si poradit se stárnutím společnosti, představuje jednu z klíčových výzev zmíněných také v Lundské deklaraci z r. 2009. Rychle se zvyšující počet seniorů staví Evropu před dvojnásobnou demografickou výzvu: potřeby stárnoucí populace v oblasti zdravotnických služeb rostou současně s poklesem podílu lidí v produktivním věku. Využití technologií může být cestou, jak pokrýt potřeby společnosti v oblasti zdravotnických služeb v kvantitě a kvalitě, která odráží očekávání Evropanů. Naše společnost má možnost zvolit si různé strategie zajištění péče a využití technologických nástrojů v této oblasti. Technologie nabízejí mnoho příležitostí, ale zároveň přinášejí k řešení výzvy a etické otázky. Jak můžeme nejlépe využít nové technologie ve zdravotní péči, co přijímají a co odmítají samotní senioři,  a jaké možnosti mají v tomto směru političtí představitelé?

Projekt PACITA chce zapojit do diskuze klíčové aktéry a v návaznosti na výstupy z těchto diskuzí poskytnout odborné podklady pro národní i evropskou úroveň rozhodování o společenských a technologických úkolech a příležitostech v oblasti stárnutí populace.

Praha, 29. dubna 2014.