Preguntes, dilemes i dimensions

Tromso scenario

 

 

 

 

 

 

 

El debat sobre el futur de l’atenció a les persones grans genera dubtes i dilemes ètics. De la lectura del contingut dels diferents escenaris sorgeixen diferents preguntes relacionades amb l’atenció a les persones grans:

  1. De quina manera l’atenció a les persones grans es pot millorar en aquests escenaris?
  2. Com la tecnologia pot ajudar la gent a millorar les seves condicions de vida a casa seva o a residències?
  3. Com la tecnologia pot ajudar-nos a millor l’atenció a les persones grans (competències, habilitats, etc.)?
  4. Cal diversificar, és a dir, cal tenir en compte les necessitats especials o personals si es pateix demència?
  5. Cal que el personal d’infermeria o altre personal sanitari rebin formació específica en l’ús de la tecnologia en l’atenció de les persones grans?
  6. Quins poden ser els majors esculls per a l’ús de diferents tecnologies d’assistència sanitària?

Tot seguit s’enumeren exemples de preguntes que reflecteixen les qüestions de valor i els dilemes ètics que s’hi poden plantejar:

  1. De quina manera les tecnologies d’assistència poden ser vistes com un tipus de vigilància intrusiva o incòmoda?
  2. De quina manera la privadesa està en equilibri amb la idea de seguretat que transmeten els serveis d’atenció?
  3. Fins a quin punt volem usar la tecnologia si aquesta priva d’autonomia a les persones grans?
  4. De quina manera l’ús de les tecnologies pot fer que les persones grans se sentin més o menys aïllades del seu entorn?

Algunes d’aquestes preocupacions es reflecteixen en els escenaris. No es tracta, tanmateix, d’una llista exhaustiva de preocupacions. L’objectiu del taller és identificar i especificar aquests dubtes/dilemes i usar-los com a punt de partida per a generar visions i recomanacions polítiques.