OTÁZKY A DILEMATA

Co mít na paměti při četbě scénářů

Tromso scenario

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze o budoucnosti péče o seniory sebou přináší četné otázky a etická dilemata. Při čtení scénářů je důležité mít na paměti různé aspekty týkající se péče o seniory. Příklady otázek a dilemat, odrážejících hodnotové a etické aspekty, mohou být:

  1. Jak je možné za daného scénáře zlepšit péči o seniory?
  2. Jak může technologie pomoci lidem zlepšit jejich životní podmínky doma nebo ve specializovaných zařízeních?
  3. Jak může technologie pomoci zlepšit péči o seniory (kompetence, dovednosti atd.)?
  4. Existuje potřeba diverzifikace, tzn. potřeba reagovat na speciální nebo osobní potřeby u lidí trpících demencí?
  5. Existuje potřeba dalšího školení sester a zdravotnického personálu v užívání technologií pro péči o seniory?
  6. Jaké mohou být hlavní problémy při užívání různých technologií pro péči o seniory?
  7. Kdy mohou být technologie vnímány jako dotěrné nebo nepříjemně sledující?
  8. Jak jsou v pečovatelských službách vyváženy pocity soukromí s pocity bezpečí?
  9. Jak dalece jsme ochotni využívat technologie, které budou seniory zbavovat autonomie?
  10. Kdy mohou technologie způsobit, že senioři budou méně nebo naopak více izolovaní od své komunity?